प्रेरणांसह फिटिंग स्टेटर आणि रोटर शिंपणे

वर्णन

प्रेरण हाय फ्रीक्वेंसी ताप उपकरणांसह फिटिंग स्टेटेटर आणि रोटर हटवा

उच्च वारंवारता फिटिंग स्टेटर_औन्ड_रोटर कमी करते

 

 

 

 

 

 

फिटिंग स्टेटेटर आणि रोटर सिकुंक

 

 

 

 

 

 

 

 

फिट स्टेटर आणि रोटर सिकुंक

 

 

 

 

 

 

 

 

स्टेटर रोटर

 

 

 

 

 

उत्पादन चौकशी