प्रेरण पिळणे पितळ

वर्णन

एमएफ-आरएफ इंडक्शन हीटिंग मेलिंग फर्नेससह इंडक्शन मेल्टिंग ब्रस

पिघळणारा पितळ

 

 

 

 

 

 

पितळ प्रेरण पिळणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रेरण पिळणे तांबे आणि पितळ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रेरण तांबे पिळणे भट्टी

उत्पादन चौकशी