इंडक्शन ब्रेझिंग कॉपर बिलेट्स

वर्णन

इंडक्शन ब्रॅझिंग कॉपर बिलेट्स-सोलरिंग ब्रॅस ब्रिक्स आरएफ हाय फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटर 

इंडक्शन-ब्रेझिंग-तांबे-बिलिट्स

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रेरण ब्राझिंग कॉपर बिलेट्स

 

 

 

 

 

 

 

प्रेरण पितळ सोल्डरिंग तांबे billets

=