इंडक्शन मिल्टिंग गोल्ड

वर्णन

आरएफ-मध्यम फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटरसह इंडक्शन मिल्टिंग गोल्ड फर्नेस

सोने_मेल्टिंग

 

 

 

 

 

 

 

प्रेरण-पिळणे-सोने

 

 

 

 

 

 

सोने भट्टी मळणे

 

 

 

 

 

 

प्रेरण सोने पिळणे

 

 

 

 

 

 

 

 

=