प्रेरण पिळणे व्हिडिओ

तांबे, पितळ, तांबे तारा, लोखंड स्टील इत्यादि पिळणे इ.